Borgere med manglende medicinefterlevelse ved kronisk sygdom
Det er muligt for borgere, der i mindst 12 måneder har fået ordineret et eller flere lægemidler til behandling af en kronisk sygdom, at få en compliance-samtale på apoteket. Compliance betyder efterlevelse og samtalen tager afsæt i om, der er overensstemmelse mellem borgerens faktiske brug af medicinen og den ordinerede behandling.

Borgeren skal forud for samtalen give samtykke til, at apoteket må se borgerens lægemiddeloplysninger.

Apoteket aftaler med borgeren hvornår samtalen skal finde sted.