Nyhedsbrev

Medicinaffald

Medicinaffald skal afleveres på apoteket

Gammel og ubrugt medicin kan være livsfarlig, hvis et barn eller en hund finder det i skraldespanden. Du forurener desuden miljøet, hvis du smider det ud i den almindelige dagrenovation eller skyller det ud i toilettet. Derfor skal du aflevere dine medicinrester på apoteket.

 • RECEPT- OG HÅNDKØBSMEDICIN: Medicin (både tabletter, salver, væsker og vacciner) til mennesker og kæledyr. Du behøver ikke af diskretionsgrunde at fjerne doseringsetiketterne med dit navn på, inden du afleverer pakningerne, for apoteket placerer det direkte i en forseglet boks, som ingen får adgang til
 • INJEKTIONSPENNE: Der vil altid være lidt rester tilbage i dine brugte injektionspennen, og derfor er det medicinaffald. Bemærk, at injektionspenne fra Novo Nordisk, Lilly og Sanofi afleveres særskilt, så materialerne kan genbruges som et led i forsøgsordningen Returpen.
 • SKARPE GENSTANDE: Kanyler, ampuller og skalpeller skal placeres i en godkendt kanyleboks eller anden sikker beholder, før du afleverer dem. Du kan købe en kanyleboks på apoteket, og i nogle kommuner uddeles de gratis. Bemærk, at apoteket ikke har pligt til at tage imod kanyler, men de fleste gør det alligevel. Kommunerne kan have forskellige regler om, hvor brugte kanyler og sprøjter skal afleveres. Kontakt din kommune eller apoteket for at få mere at vide.
 • AMPULLER OG HÆTTEGLAS: Ampuller og hætteglas i glas skal så vidt muligt forblive i de tilhørende æsker, så de ikke går i stykker. Du skal på forhånd have fjernet kanylerne og anbragt dem i en kanyleboks. Der skal hætteglas og ampul også anbringes, hvis de er gået i stykker, så man ikke risikerer at skære sig på dem.
 • KVIKSØLV: Gammeldags termometre, der indeholder kviksølv, skal afleveres særskilt. Det samme skal NiMH-batterier. Hvis termometret er knust eller defekt, skal det pakkes ind, så hverken glasskår eller kviksølvrester kan forårsage skade.
 • AFFALD EFTER INTRAVENØS BEHANDLING: Tomme infusionsposer, slanger m.m., som har været brugt til sygehusbehandling i eget hjem, kan afleveres på apoteket, hvis der ikke er en aftale om at returnere det til hospitalet. Det skal være emballeret forsvarligt i fx en gennemsigtig pose eller i en godkendt kanyleboks.

Dette modtager apoteket IKKE

 • TOMME MEDICINBØTTER OG BLISTERPAKNINGER: Tomme medicinbøtter i plast eller glas samt tomme blisterpakninger skal sorteres hjemmefra som restaffald, plast eller glas efter kommunens retningslinjer. TOMME PAPÆSKER: Papæsker og yderemballage fra medicin skal sorteres som pap.
 • VITAMINPILLER OG ANDRE FORMER FOR KOSTTILSKUD: dette er ikke medicin, og det skal sorteres som restaffald.
 • ELEKTRONISK OG MEDICINSK UDSTYR: Elektroniske termometre, blodtryksmålere m.m. skal sorteres som elektronisk affald.
 • KEMIKALIER: Kemikalier kan ikke indleveres på apoteket, men skal afleveres via kommunens indsamlingsordning eller på genbrugspladsen.
 • SHAMPOO OG ANDET GODT FRA BADEVÆRELSET: Solcreme, kosmetik, lusemidler, hårfarve og Plejeprodukter uden indhold af medicin er husholdningsaffald. Se på pakken, hvordan det skal bortskaffes, eller spørg kommunen, om der er særlige regler

LÆS OGSÅ: Medicinaffald skal afleveres på apoteket 

Vidste du, at der i de fleste medicinplastre er rester af medicin? Efter brug bør de foldes sammen på midten, lægges i æsken og afleveres som medicinaffald.

Dine oplysninger